zmerilues kendorPërparsitë e Shfrytëzuesit

Kontrolli i shpejtësive të ndryshme
Doreze e perparme ne forme D komode
Doreze e madhe ergonomike , dhe komode

Specifikimet Teknike
Voltazhi ne hyrje

1.200 W

Shpejtësia pa ngarkesë/Ulët

0 – 600 min-1

Shpejtësia pa ngarkesë/ Lartë

0 – 3.200 min-1