Ne qershor 2014 grupi i shperndaresve te markes Makita zhvilloi nje vizite ne fabriken e prodhimit te veglave Makita ne Rumani. Ne Rumani eshte ndertuar nje nga fabrikat me moderne te prodhimit te veglave ne gjithe boten. Ne kete fabrike eshte instaluar teknollogjia me re ne bote e linjes se prodhimit. Grupi nga Shqiperia vizitoi gjithe linjen e prodhimit dhe pa nga afer menyren se si kontrollohej cilesia e lendes se pare, kontrolli dhe testimi i cdo vegle para se te amballazhohej si dhe kontrollin laboratorik te cdo detali. Ne kete fabrike aktualisht punojne 700 punetore por kapacitetet e fabrikes jane per dyfishin.Fabrika 1makita rumaniFabrika2photo (1)