Përparsitë e Shfrytëzuesit
Aspirator i klasit – H
Për pastrim të Lagur&Thatë me vakum
Fuqi thithese e rregullueshme sipas vegles se lidhur me te

Specifikimet Teknike
Voltazhi ne hyrje 1.050 W
Rrjedhja maks. nominale e ajrit 210 m³/h
Thithje maks. e mbyllur 22 kPaVC3211HX1