Përparsitë e Shfrytëzuesit
Vegla e parë e pajisur me përshtatje automatike të shpejtësisë
Automatikisht ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
Per kushte te renda pune ne saje te ftohjes se shkelqyer te motorit

Specifikimet Teknike
Tensioni i akumulatorit 18 V
Kapaciteti i akumulatorit 3,0 Ah
Lloji i Akumulatorit Li-ionDGA504RFE